The goings on in and around Bridgend

Y canllaw mawr i ramant ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Ar lan y môr mae rhosys cochion, ar lan y môr mae lilis gwynion, i gael syniadau lu am ramant, dyma'r blog i godi calon. Dyma gyfnod mwyaf rhamantus y flwyddyn, ond yn aml mae'n gallu bod yn anodd dod o hyd i ffyrdd newydd o ddangos eich cariad. I'r rheini sy'n ei chael yn anodd meddwl am syniadau newydd rhamantus wrth iddi nesáu at y diwrnod mawr, dyma rai ffyrdd i ysgogi rhamant yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Screen Shot 2018-01-24 At 09.24.15

Marchogaeth ar fachlud haul - Beth am farchogaeth at y machlud, gyda thraethau euraid ac awel y môr yn rhoi'r profiad hyfrytaf i chi ar geffyl. Ymunwch â Chanolfan Farchogaeth Ogmore Farm am gyfle i farchogaeth ar hyd y traeth ar fachlud haul. Y cyfle gorau un i ofyn i rywun eich priodi.O £25 am un awr neu £40 am ddwy awr.

Beth am ddianc i Coed-Y-Mwstwr - blasty o oes Fictoria yng nghanol parcdir ac mae'n un o emau cudd Pen-y-bont ar Ogwr. Arhoswch dros nos mewn ystafell foethus a mwynhau potel o Champagnea bocs o siocledi moethus. Byddwch hefyd yn cael tusw o flodau i'w roi i'r person arbennig hwnnw wrth i chi gyrraedd, cyn mwynhau pryd nos tri chwrs i ddau. Nefoedd. Ystafelloedd o £130. http://www.townandcountrycollective.co.uk/coed-y-mwstwr/

Beth am fwynhau picnic dan y sêr -  Am noson i'w chofio, gwisgwch yn gynnes a mwynhau picnic dan y sêr gyda rhywun sy'n annwyl i chi yng Nghastell Ogwr. Ar ôl croesi'r cerrig camau coblog, darganfyddwch adfeilion rhamantus Castell Ogwr. Bydd y golygfeydd anhygoel ar draws Arfordir Treftadaeth Morgannwg a thu hwnt yn siŵr o gyffroi'ch calonnau.

Beicio ar hyd y twyni gyda beiciau teiars trwchus (fatbikes) - Am brofiad gwahanol i ddau, beth am roi syrpréis i'ch partner gydag antur ar feiciau teiars trwchus. Beiciwch dros dwyni tywod Merthyr Mawr, rhai o'r twyni mwyaf yn Ewrop, a mwynhau golygfeydd anhygoel Arfordir Treftadaeth Morgannwg yr un pryd. Llogwch feic a mynd ar daith ramantus ar draws y twyni. O £10 yr awr neu £35 am 4 awr http://www.porthcawlbikehire.co.uk

Cael twll mewn un- Beth am gael gêm o golff fel 'dêt' arbennig i gwpl sy'n mwynhau chwaraeon. Fel y gwyddoch mae'n siŵr, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i bump cwrs golff gwych, o'r Royal Porthcawl ar yr arfordir i Faesteg yn y cymoedd. Mwynhewch ac ymlaciwch ar y cwrs golff a sŵn y tonnau'n taro ar y traeth oddi tanoch.

Rhowch rywbeth neis i'ch anwylyd -  Yn aml, y ffordd i galon eich cariad yw drwy ei stumog, ac os yw'n mwynhau pethau melys, mae lwc o'ch plaid! Gyda siopau fel Ella Riley's, The Crazy Humbug aFruity Bouquets, mae digonedd o ddewis o felysion ar gyfer eich cariad.


 

 

2 comments for “Y canllaw mawr i ramant ym Mhen-y-bont ar Ogwr”

  1. Posted 17 Ebrill 2018 at 15:48:53

    I really appreciate the writers effort in this article. But he could have written it more nicely with the help of topaperwritingservices.com/review-essayontime-com/. Its only my suggestion to him, as I want him to be successful.

  2. Posted 9 Mai 2018 at 16:52:22

    This is really great, I would not describe it better.

Post a comment