The goings on in and around Bridgend

Pethau i’w gwneud yn ystod gwyliau Hanner Tymor mis Chwefror yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Rieni, peidiwch â phoeni! Er bod gwyliau Hanner Tymor mis Chwefror yn prysur agosáu, mae digon o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac felly ni fydd raid i chi bendroni am bethau i'w wneud. Cewch ddarganfod bwystfilod yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip, cyn mwynhau bod yn greadigol yn Nhŷ Carnegie. Mae'r gweithgareddau yn dechrau ar ddim ond £2 y plentyn, felly does dim rhaid i chi wario ffortiwn i fwynhau gwyliau Hanner Tymor llawn hwyl yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Screen Shot 2018-01-31 At 09.19.11

Syrffio i'r teulu yn Ysgol Syrffio Porthcawl
Does dim rhaid i syrffio i'r teulu fod yn ddrud yn ne Cymru. Mae Ysgol Syrffio Porthcawl yn un o ysgolion syrffio gorau Prydain, ac mae hi'n cynnig gwyliau syrffio deuddydd i deuluoedd. Mae'r gwyliau'n cynnwys un wers dysgu syrffio, dwy sesiwn llogi offer syrffio a llety am noson ger y traeth yn Rest Bay. Mae hyn i gyd am £65 yr un.
www.porthcawlsurf.co.uk

Ymuno â'r syrcas gydag Organised Kaos
Ymunwch â'r syrcas am ddiwrnod o strafagansa lawn neidio a jyglo! Dysgwch amrywiaeth eang o sgiliau syrcas ar y ddaear gan gynnwys campau acrobatig, cerdded rhaff, cerdded ar bêl, jyglo, diabolo, poi a dawnsio'r hwla. Bydd y diwrnod hwn yn cael ei gynnal gan Organised Kaos yn Neuadd y Dref Maesteg yr Hanner Tymor hwn. 22 Chwefror, 10am, plant 6-12 oed, £6.50
/event.aspx?e=265921      

Neidio a chael hwyl ym mharc trampolinio dan do mwyaf Cymru.
Mae cyfle i'r holl deulu neidio a chael hwyl ym mharc trampolinio dan do mwyaf Cymru. Mae Jump Jam yn cynnal sesiynau 'Family Jam', sef sesiynau jamio arbennig y gall y teulu cyfan eu mwynhau.  Mae Jamio i'r Teulu ar ddydd Sadwrn a dydd Sul am 10am, £25 i deulu o 4.
https://www.jumpjam.co.uk

Adeiladu eich bocs adar eich hun ym Mharc Slip
Mae hi'n Wythnos Genedlaethol Blychau Nythu cyn bo hir, a beth well nag adeiladu eich bocs adar eich hun i ddathlu yn y gwyliau Hanner Tymor! Ymunwch â gweithgaredd creadigol sy'n ymwneud â byd natur ym Mharc Slip a gwneud cartref i'r adar yn eich gardd. Mae'r holl ddeunyddiau'n cael eu darparu, ond bydd angen goruchwyliaeth oedolyn. Mae slotiau ar gael bob 10 munud rhwng 10am a 3pm. Un bocs nythu fydd yn cael ei wneud yn ystod pob slot amser - dylai brodyr a chwiorydd archebu slotiau amser olynol.
/event.aspx?e=265920

Beicio dros dwyni mwyaf Ewrop
Beiciwch dros dwyni tywod Merthyr Mawr, rhai o'r twyni mwyaf yn Ewrop, am brofiad bythgofiadwy y gall y teulu cyfan ei fwynhau. Cewch logi eich beic teiars trwchus eich hun neu fynd ar daith dywys drwy'r twyni. Cewch logi beic teiars trwchus am £10 yr awr.
http://porthcawlbikehire.co.uk

Gwylio bwystfil o sioe
Dewch i fwynhau bwystfil o sioe gan grewyr Aliens Love Underpants fis Chwefror eleni. Mae Monstersaurus yn sioe llawn cyffro, helyntion, hudoliaeth ac anrhefn y gall y teulu cyfan ei mwynhau. Gyda cherddoriaeth wreiddiol a digon o gyfleoedd i'r gynulleidfa gymryd rhan, dyma un o'r gweithgareddau gorau a fydd yn cael eu cynnal yn ystod y gwyliau Hanner Tymor.
/event.aspx?e=265919

Mwynhau gwledd liwgar yn y theatr
Cofiwch wylio Theatr Soap Soup yn perfformio The Pixies' Scarf yn Nhŷ Carnegie yn ystod yr hanner tymor hwn. Gyda phypedwaith lliwgar, cymeriadau swynol a cherddoriaeth hudol, bydd The Pixies' Scarf gan Theatr Soap Soup yn wledd theatraidd y gall pawb dros 3 oed ei gwerthfawrogi!

Dydd Sadwrn 24 Chwefror, 11am, £6

9 comments for “Pethau i’w gwneud yn ystod gwyliau Hanner Tymor mis Chwefror yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr”

 1. Posted 12 Chwefror 2018 at 08:49:11

  Facing Technical Issues Call Netflix Support Number +1-800-891-5603 . Support for Billing, Cancellations, Refunds & Streaming Issues in Netflix Account.

 2. Posted 23 Chwefror 2018 at 10:00:27

  Amazing Article Thanks Or Sharing..

 3. Posted 23 Chwefror 2018 at 11:33:54

  This A Good Way To Appreciate The Teacher As They Put Their Efforts To Train Students. UK Dissertation Writers Appreciates The Teachers.

 4. Posted 11 Mai 2018 at 08:30:13

  When you must switch to the World Wide Web to search for some Assignment help. Our high expert's professionals who have extensive experience in writing assignment will not only make you avail with the quality assignment, but you will also get plagiarism free assignment within the given time.

 5. Posted 11 Mai 2018 at 12:37:17

  We Provide assignment help for students especially in usa getting brilliant quality reviews writing USA, essays and dissertations.We at Top Quality Assignment believe that there is no shortcut to success and to attain success, hard work, dedication, and commitment must be present.Allassignmenthelp reviews best in writing unique Assignment.

 6. Posted 24 Mai 2018 at 10:59:24

  I Appreciate Your Efforts In Preparing This Post. I Really Like Your Blog Articles.

 7. Posted 25 Mai 2018 at 04:07:44

  Thanx For Sharing Such Useful Post Keep It Up :)

 8. Posted 8 Mehefin 2018 at 08:18:51

  It was exceptionally valuable for me.keep sharing such thoughts later on also. A debt of gratitude is in order for sharing the valuable data.

 9. Posted 17 Gorffennaf 2018 at 13:27:24

  "Everything about your post is amazing. You have a keen eye for details which gets reflected on your write-up. I was able to relate to everything that you have mentioned. Message successfully received! Kudos & keep it up. I too run a technical blog to help users land on the right application to clean android device. Kindly review my work on ITL Phone Cleaner, an all-in-one Android cleaner effectively functioned to clean and boost your smartphone. You can download the best phone cleaner app for free from the Google Play Store and see it for yourself."

Post a comment